Laddar sidan...
... hämtar och sorterar innehåll
Uppdaterar innehållet ...
(Det kan ta några extra sekunder)

Proofreader – språkhjälpmedel för din webbplats

Tillgänglighet är lönsamt

En enkel och lättanvänd webbplats stärker ert varumärke. När era webbesökare snabbt får svar på sina frågor och enkelt kan hitta och använda era tjänster så är det dessutom lönsamt. Det minskar helt enkelt belastningen på er organisation när färre besökare behöver hjälp av era medarbetare.

För det krävs det ett tydligt och anpassat innehåll som tar hänsyn till era olika målgrupper.

Allt det där är troligen något som du redan jobbar med. Det är viktigt för dig att er information är tillgänglig och inkluderande och att alla som skriver för webbplatsen säger samma sak när de menar samma sak.

Men dina skribenter använder ibland inkonsekventa ordval som kanske också är ålderdomliga eller svåra. Det smyger sig in formuleringar som kan missförstås, eller som i värsta fall kan uppfattas som kränkande eller utestängande.

Ett sätt att försöka hantera frågan har kanske varit skrivarkurser och interna styrdokument. Men den erfarenhet du säkert har är att detta inte räcker hela vägen.

Vårt sätt att skriva är personligt och präglat av både skolgång och arbetsliv. Det är svårt att förändra. Och även om viljan och förståelsen finns, så når utbildningar och skrivregler bara en bit på vägen. I vardagen är det upp till den enskilde skribenten att själv bedöma vad som är ett bra tilltal eller en svår och otydlig formulering. Det är oftast inte självklart vad som faktiskt försvårar för läsaren.

Definition av klarspråk: Ett språk som dels är tydligt, dels är begripligt för de avsedda mottagarna. Källa: Föreningen Examinerade språkkonsulter i svenska (Ess) och Terminologicentrum TNC: Definitioner av klarspråk och klarspråksarbete | 2013.

I juli 2009 antogs en ny språklag (SFS 2009:600) riktad mot myndigheter. Lagen slår fast att ”Myndigheter har ett särskilt ansvar för att svensk terminologi inom deras olika fackområden finns tillgänglig, används och utvecklas” och att ”Språket i offentlig verksamhet ska vara vårdat, enkelt och begripligt”. Det har gjort det språkliga arbetet allt viktigare inom offentlig förvaltning.

Prolog och Kontext gör arbetet enkelt och tidseffektivt

Prolog och Kontext är kraftfulla och lättanvända verktyg som ger dig och dina kollegor stöd i arbetet med era texter. Du ser vilka texter och webbsidor som bryter mot olika skrivregler eller har dålig läsbarhet. Skrivfel får anmärkningar med förslag på ändringar. Färgmarkeringar visar också var på webbsidan anmärkningarna finns.

Med Prolog och Kontext blir språket tydligt och konsekvent med ett ordval och uttrycksätt som inkluderar alla läsare. Textlängder blir väl avvägda med stycken och meningar som inte är för långa. Funktioner för diagram och statistik gör att du kan sätta konkreta och mätbara mål som sedan kan följas upp.

Som lite extra ”grädde på moset” (ursäkta, vi kunde inte låta bli 😎) så visar Kontext också om det finns brutna länkar och otydliga länkformuleringar som behöver åtgärdas.

Skrivregler som kontrolleras

Allmänspråk

Fackspråk

Rättskrivning

Textlängder

Länkar

Index

Kontext har en ordlista på över 150 000 ord, cirka 15 000 skrivregler och stora frasbibliotek med exempelvis fler än 5 000 idiom (bildspråk). Skrivreglerna baseras bland annat på Myndigheternas skrivregler, Regeringskansliets Svarta lista, och Svenska skrivregler. Självklart använder vi Svenska Akademiens ordlista (SAOL) som ordlista. Avtal finns med Svenska Akademien.